Rejestracja media

select
 
select
select

Dane logowania

ZGODA NA REGULAMIN | Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem imprezy
* Oświadczam, że zawierana zgodnie z Regulaminem Umowa oraz uczestnictwo w Kongresie są związane z prowadzoną przez Uczestnika działalnością gospodarczą i nie mają dla Uczestnika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Uczestnika działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”
Zgody marketingowe
Zaznacz wszystkie zgody
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny i SMS/MMS na podany numer telefonu w celu przedstawienia przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. informacji dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. mojego adresu e-mail i telefonu komórkowego w celu przesyłania przez Partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i prowadzenie telefonicznego marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, czyli informacji, newsletterów przesyłanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. dotyczących produktów, usług, oferty, informacji o organizowanych przez nią konferencjach i wydarzeniach.

Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 14. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Kongresie określonych w regulaminie Kongresu oraz w celach wskazanych w klauzuli zgody. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z administratorem poprzez wspólny punkt kontaktowy jakim jest wyznaczony przez MTP inspektor ochrony danych: iod@grupamtp.plPrzysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Kongresem znajduje się w Regulaminie.